Степанівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Комплексна Програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми в Степанівській сільській раді на 2021 рік

Дата: 10.07.2021 08:37
Кількість переглядів: 519

Комплексна Програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми в Степанівській сільській раді на 2021 рік

 

  1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Однією з найбільш гострих проблем загалом в Україні є домашнє насильство, як по відношенню до жінок та дітей, так і по відношенню до чоловіків. Проте практика свідчить, що найбільш страждають від домашнього насильства жінки, діти, особи похилого віку та особи з інвалідністю. Діти страждають не тільки від насильства по відношенню саме до них, а й спостерігаючи насильство по відношенню до членів своєї родини. А в подальшому своєму житті діти переносять таку модель поведінки й у свої власні родини.

Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема на репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення народження дітей з вадами здоров’я. Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочому місті та кількість «лікарняних», фінансування яких здійснюється з фонду соціального страхування України.

 Відсутня правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної дискримінації в різних сферах, система реагування на факти дискримінації за ознакою статі, особливо на місцевому рівні, є недосконалою.

Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для мешканців Одеської області, в тому числі для жителів Степанівської територіальної громади. Незважаючи на те, що на сьогодні не існує достовірних даних/оцінок щодо обсягів торгівлі людьми в області, громадські організації наводять статистику щодо кількості таких постраждалих осіб, що нараховує декілька десятків на рік.

Ефективна державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, попередження торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності є одним з найважливіших інструментів розвитку громади, зростання добробуту її громадян та вдосконалення суспільних відносин.

Комплексна програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми в Степанівській сільській раді на 2021 рік (далі – Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

 

  1. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству та ознакою статі; сприяння забезпеченню фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.

 

3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Вирішення питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та попередження торгівлі людьми визначить стратегічні пріоритети розвитку сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Степанівської територіальної громади, започатковує організаційні шляхи її реалізації та обґрунтовує ресурсні потреби.

Реалізація Програми дозволить запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб; ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству; надання допомоги та захисту особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція їхньої поведінки.

Реалізація Програми також передбачає залучення представників громадськості до участі у реалізації прав і задоволенні потреб різних верств населення.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок позабюджетних коштів, не заборонених законодавством (додаток  до Програми).

З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

Програма реалізується протягом 2021 року.

           

4. Напрями діяльності та заходи Програми

            З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних осіб за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з розподілом на відповідні періоди (згідно з додатком до Програми).

 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме забезпеченню:

- створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вдосконаленню механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищенню рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин та наслідків на необхідних дій осіб;

- ефективного реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги та захисту особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція їхньої поведінки;

- забезпечення гендерної рівності;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності;

- здійснення заходів направлених на зменшення кількості сімей, в яких існує ризик вчинення домашнього насильства;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

- підвищення рівня професійної компетенції працівників органів місцевого самоврядування щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства;

- ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

- посилення   міжвідомчої   взаємодії  з  питань  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  • запровадження  гендерних  підходів  у  діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;
  • підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;
  •  створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, надання допомоги постраждалим від дискримінації на національ- ному та місцевому рівнях і запобігання такій дискримінації;
  • розроблення тематичної програми та соціальної реклами для розміщення в засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч. множинної (щодо жінок похилого віку, сільських жінок, жінок з інвалідністю, внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних жінок, жінок національних меншин);
  • підвищення   рівня   обізнаності   населення   щодо  ризиків  потрапляння  в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з гуманітарних та соціальних питань та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та  міжнародного співробітництва.

Координатором діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, є відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради.

Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку встановленому законодавством.

 

Секретар сільської ради                                                 С.П.Щербакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  до Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії  торгівлі людьми в Степанівській сільській раді на 2021 рік

 

Перелік заходів Програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

 

І. Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі

 

1.1. Проведення заходів, зокрема, засідань круглих  столів, брифінгів, семінарів, акцій тощо, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, формуванню нульової толерантності до насильницької моделі родинних відносин (придбання канцтоварів)               

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради,  ювенальна превенція Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області,  громадські об'єднання (за згодою)

Не потребує фінансування

Підвищення рівня обізнаності населення у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, руйнація негативних стереотипів та формування нульової толерантності до насильницької моделі родинних відносин

 

1.2. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії на  місцевому рівні  щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: виготовлення та розповсюдження просвітницьких методичних матеріалів, пов‘язаних з захистом та наданням допомоги постраждалим від насильства (виготовлення буклетів  та листівок)

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради,  ювенальна превенція Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області,  громадські об'єднання (за згодою)

Не потребує фінансування

Підвищення рівня обізнаності населення у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, руйнація негативних стереотипів та формування нульової толерантності до насильницької моделі родинних відносин

 

1.3. Надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, в тому числі дітям

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради,  медичні працівники (за необхідністю)

не потребує фінансування

Забезпечення безпечних умов надання медично-психологічної допомоги постраждалим особам. Вирішення соціальних питань осіб, які постраждали від домашнього насильства.

 

1.4. Впровадження навчальних програм для соціальних працівників, шкільних психологів та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної допомоги зазначеній категорії осіб, а також фахівців, які представляють суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради,  ювенальна превенція Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області,  громадські об'єднання (за згодою)

не потребує фінансування

Підвищення рівня обізнаності відповідальних осіб, що здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, професійного рівня фахівців для подальшого інформування населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству з метою руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин

 

1.5. Робота з особами, які вчиняють домашнє насильство і насильство за ознакою статі (кривдниками)

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради; Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради,  ювенальна превенція Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області,  громадські об'єднання (за згодою)

 не потребує фінансування

 

Формування ненасильницької моделі поведінки у осіб, які вчинили домашнє насильство або насильство за ознакою статі

 

 

 

 

 

 

               2. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

2.1. Вивчення досвіду та розповсюдження найкращих практик забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, громадські об'єднання (за згодою)

не потребує фінансування

      

Підвищення участі жінок у житті громади

 

2.2. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з гендерних питань

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради; Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради

не потребує фінансування

        

 

Підвищення ефективності роботи у напрямку реалізації гендерної політики на регіональному та місцевому рівнях. Підвищення гендерної обізнаності педагогічних працівників громади

 

2.3. Розміщення статистичної інформації з розподілом за статтю на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування   

2021рік

Відділ загальної та організаційної роботи Степанівської сільської ради

не потребує фінансування

 

 

Розширення переліку статистичних показників, які диференційовані за статтю та створення сприятливих умов для визначення потреб жінок і чоловіків

 

2.4. Організація та проведення семінарів-тренінгів для підвищення рівня обізнаності   посадових осіб місцевого самоврядування з гендерних питань, в тому числі щодо проведення гендерно-правової експертизи

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради; Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради, громадські об'єднання (за згодою)

не потребує фінансування

 

Сприяння оперативному моніторингу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому рівнях

 

2.5 Проведення моніторингу розгляду звернень щодо дискримінації за ознакою статі

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради; Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради

не потребує фінансування

 

Підвищення своєчасності та якості розгляду звернень

 

       3. Протидія торгівлі людьми

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Підтримка електронної Дорожньої карти допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі або торгівлі людьми, в он-лайн режимі, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, особливо молоді та соціально незахищених верств населення щодо запобігання потрапляння у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми

2021рік

Відділ надання соціальних послуг Степанівської сільської ради, Служба у справах дітей Степанівської сільської ради; Відділ освіти, молоді та спорту Степанівської сільської ради, громадські об'єднання (за згодою)

не потребує фінансування

 

Створення для постраждалих осіб можливості звернення    по необхідну допомогу, підвищення обізнаності громадян щодо випадків потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради

 

 

 

С.П.Щербакова

                                     

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень